Regulament concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Castiga un set pentru bebe” (denumit in continuare„Concursul”) este BEST M SRL, cu sediul in str. Zorilor, nr2, blG31, scA, ap12, Suceava, jud. Suceava.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 14.09.2020 – 30.09.2020 ora 23:00, ora Romaniei pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/bestmromania

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice majore, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/ 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Best M de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 14.09.2020 – 30.09.2020 ora 23:00, astfel:

  1. Dând like paginii
  2. Distribuind postarea concursului pe modul public (pe Facebook)
  3. Mentionand in comentariu la postarea concursului o alta mamica sau o prietena

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook/Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor de participare

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 2 premii dupa cum urmeaza:

  • 1 Set “Prima mea vesela” ce contine farfurie, bol si lingurita
  • 1 set pentru inghețată ce contine 4 forme cu maner pentru preparare de produs inghetat adresat bebelusilor de peste 6 luni

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, in data de 01.10.2020. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatorilor concursului  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 8 ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe platforma de socializare sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completat in profil si li se vor afisa numele pe pagina Best M de pe Facebook. In cazul in care castigatorii nu trimit in 24 ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul nu se mai acorda.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoriilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiului in cel mai scurt timp din momentul in care vor trimite datele de contact.

Pentru receptionarea premiului fiecare castigator trebuie:

  1. sa furnizeze un document de identitate ;
  2. sa trimita reprezentantului Best M procesul-verbal de predare-primire al premiului, semnat.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 30.09.2020, ora 23:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe www.bestm.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook și instagram.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Best M SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.